วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความรู้ความสามารถทั่วไป


ความรู้ความสามารถทั่วไป


ข้อ 1) 5,8,12...?
14
15
16
17
ข้อ 2) 9,11,15,...?
21
23
25
30
ข้อ 3) 6,7,11,20,...?
24
27
30
36
ข้อ 4) 8,27,64 ...?
108
125
256
275
ข้อ 5) 2 7 9 11 13 ...?
15
19
24
27
ข้อ 6) 7 25 61 ...?
102
121
132
142
ข้อ 7) 1 4 9 ...?
13
16
19
21
ข้อ 8) สุดาต้องการล้อมรั้วบ้าน ซึ่งมีด้านกว้าง 40 เมตร และด้านยาว 80 เมตรโดยปักเสาห่างกันแต่ละต้น 3 เมตร สุดาจะต้องใช้เสาทั้้งหมดกี่ต้น?
80
81
82
83
ข้อ 9) 9 36 81 ...?
99
144
152
158
ข้อ 10) ผลบวกของเลขเรียงกันจาก 1 ถึง 100 มีค่าเท่าใด?
1,050
2,510
5,000
5,050
ข้อ 11) เหล้ากับน้ำผสมกันในอัตราส่วน 6:4 ถ้าจะทำเหล้าผสมนี้จำนวน 25 ลิตร จะต้องใช้เหล้ากี่ลิตร?
13 ลิตร
15 ลิตร
18 ลิตร
20 ลิตร
ข้อ 12) เป็ดกับไก่รวมกันมีขา 40 ขา ปรากฎว่าเป็ดมากกว่าไก่อยู่ 6 ตัว อยากทราบว่ามีไก่กี่ตัว?
5 ตัว
6 ตัว
7 ตัว
8 ตัว
ข้อ 13) ถ้านับหัวไก่จะมากกว่าหมู 2 หัว ถ้านับขาหมูจะมากกว่าไก่อยู่ 2 ขา อยากทราบว่าไก่และหมูรวมกันจะมีกี่ตัว?
5 ตัว
6 ตัว
7 ตัว
8 ตัว
ข้อ 14) ในบริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 20 คน จัดงานปีใหม่มีการแจกของขวัญซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจะมีของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้น?
250 ชิ้น
280 ชิ้น
380 ชิ้น
400 ชิ้น
ข้อ 15) เหล้ากับน้ำผสมกันในอัตรา 5:3 ถ้าจะผสมเหล้านี้จำนวน 40 ลิตร จะต้องใช้เหล้าแท้กี่ลิตร?
5 ลิตร
15 ลิตร
18 ลิตร
25 ลิตร
ข้อ 16) นก ช้าง หมู แมว มีอย่างละเท่า ๆกัน ถ้านับขารวมกันได้ 182 ขา อยากทราบว่าช้างกับหมูรวมกันจะมีกี่ตัว?
13 ตัว
26 ตัว
28 ตัว
30 ตัว
ข้อ 17) นักศึกษา 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมกันทุกคน ต่างก็สัมผัสมือซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง?
780 ครั้ง
950 ครั้
1,560 ครั้ง
1,650 ครั้ง
ข้อ 18) แสตมป์ 3 ชนิด มีอย่างละเท่า ๆกัน คือ .50, .25, 1.00 บาท รวมกันได้ 26.25 บาท อยากทราบว่ามีชนิดละกี่ดวง?
10 ดวง
15 ดวง
20 ดวง
25 ดวง
ข้อ 19) ครูขาวมีเหรียญอยู่ 4 ชนิด คือ เหรียญ 10 บาท 5 บาท เหรียญ 50 สตางค์ เหรียญ 25 สตางค์ จำนวนเท่าๆกัน รวมกันคิดเป็นเงินได้ 299.25 บาท อยากทราบว่าครูขาว มีเหรียญ 25 สตางค์ คิดเป็นเงินเท่าใด?
3.50 บาท
4.75 บาท
4.50 บาท
5.25 บาท
ข้อ 20) กรรมกร 3 คน กินข้าว 7 จาน ถ้ากรรมกรทุกคนกินอาหารเท่ากัน 15 คน จะกินกี่จาน?
15 จาน
21 จาน
35 จาน
105 จาน
ข้อ 21) เด็ก 5 คน ดื่มนม 12 กล่อง หมดใน 3 วัน ถ้าเด็ก 3 คน ดื่มนมหมด 5 กล่อง จะหมดในกี่วัน?
10 วัน
12 วัน
15 วัน
18 วัน
ข้อ 22) เลขจำนวนสามจำนวนเรียงกัน ผลบวกของเลขจำนวนน้อยกับเลขจำนวนมากเท่ากับ 206 จงหาผลบวกของเลขสามจำนวนนั้น?
299
308
309
325
ข้อ 23) ในการสุ่มโดยใช้ลูกเต๋า 2 ลูก โอกาสที่จะได้แต้ม 5 มีกี่เปอร์เซ็น?
23.33%
2.33%
0.33 %
33.33 %
ข้อ 24) ผลคูณของเลขสองจำนวนเท่ากับ 1.48 ถ้าจำนวนหนึ่งคือ 0.4 อีกจำนวนหนึ่งคือข้อใด?
0.37
3.70
3.07
37.0
ข้อ 25) นักฟุตบอล ข้างละ 11 คน แต่ละคนสัมผัสมือกันกับคู่แข่งขันทุกคน จะมีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง?
60.5
110
121
132
ข้อ 26) เลข 8 เป็นกี่เปอร์เซ็นของ 40 ?
15%
20%
35%
50%
ข้อ 27) 65% ของ 20 กับ 40% ของ 15 ต่างกันเท่าไร?
5%
6%
7%
8%
ข้อ 28) 25% ของ 80 คือเท่าใด?
15%
20%
25%
30%
ข้อ 29) ขายตุ๊กตาตัวหนึ่ง 60 บาท ขาดทุน 20% ถ้าต้องการขายตุ๊กตาตัวนี้ให้ได้กำไร 20% จะต้องขายกี่บาท?
56 บาท
90 บาท
98 บาท
112 บาท
ข้อ 30) ต้องการขายเสื้อตัวหนึ่งโดยปิดราคาไว้สูงกว่าทุน 10% แต่จะลดให้ผู้ซื้อ 20% อยากทราบว่าขายเสื้อตัวนี้ได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร?
ได้กำไร 8 บาท
ได้กำไร 10 บาท
ขาดทุน 12 บาท
ขาดทุน 20 บาท
ข้อ 31) ลุงดำฝากเงินไว้ในธนาคาร 2 ปี คิดดอกเบี้ยคงต้นได้ 400 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 5% แสดงว่าลุงดำฝากเงินไว้เท่าไร?
2,000 บาท
2,500 บาท
3,500 บาท
4,000 บาท
ข้อ 32) ครูวิชาญฝากเงินในธนาคาร 5,000 บาท ไว้เป็นเวลา 3 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 4% ครูวิชาญ จะได้ดอกเบี้ยเท่าไร?
200 บาท
300 บาท
500 บาท
600 บาท
ข้อ 33) นางสุดาได้กู้เงินมาจำนวน 90,000 บาท ในเวลา 4 เดือน เมื่อครบกำหนดต้องเสียดอกเบี้ย 1,500 บาท จงหาอัตราดอกเบี้ยต่อปี?
3%
5%
9%
10%
ข้อ 34) เงินต้น 2,000 บาท เวลา 4 ปี คิดดอกเบี้ยไม่ทบต้น จะต้องคิดดอกเบี้ยอัตราใดจึงจะได้เงินรวม 2,400 บาท?
4%
5%
8%
10%
ข้อ 35) เลข 5 จำนวนเรียงกันรวมกันได้ 185 จงหาเลขจำนวนมากที่สุด?
33
35
37
39
ข้อ 36) แอลกอฮอล์ผสมกับน้ำ ในอัตรา 2 : 6 อยากทราบว่าแอลกอฮอล์มีกี่เปอร์เซ็น?
20%
25%
35%
40%
ข้อ 37) จากคำว่า sony สามารถนำมาเรียงสับเปลี่ยนกันใหม่ได้ทั้งหมดกี่วิธี?
4 วิธี
12 วิธี
24 วิธี
36 วิธี
ข้อ 38) ข้อใดมีค่ามากที่สุด?
A + 4
A X 4
A - 4
A / 4
ข้อ 39) คนรวยทุกคนเป็นคนไทย คนขยันทุกคนเป็นคนรวย ฉะนั้น?
คนไทยเป็นคนรวย
คนขยันทุกคนเป็นคนไทย
คนไทยคือคนขยัน
สรุปไม่ได้แน่นอน

ข้อ 40) จากภาพมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป?
8 รูป
12 รูป
14 รูป
16 รูป
ข้อ 41) 0.00001 x 50 เท่ากับเท่าไร?
.50
.05
.005
.0005
ข้อ 42) 0.00001 คูณกับจำนวนในข้อใดจึงจะได้เท่ากับ 0.1 ?
1,000
10,000
100,000
1.00001
ข้อ 43) คำในข้อใดอ่านได้ถูกต้อง?
ปรัชญา (ปรัด-ชะ-ยา)
มูลนิธิ (มูน-นิ-ธิ)
ฉัตรมงคล(ฉัด-ตระ-มง-คน)
วรกาย(วะ-ระ-กาย)
ข้อ 44) พระราชปฏิสันถาร มีความหมายว่าอย่างไร?
คำถามของพระราชา
คำทักทายของพระราชา
คำพูดของพระราชา
การขอบใจของพระราชา
ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน

เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง

เราผิดท่านประหาร เราชอบ

เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง


ข้อ 45) "เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง" สำนวนนี้มีความหมายตรงกับข้อใด?
กรรมสนองกรรม
คนดี ผีคุ้ม
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
ข้อ 46) "กินข้าวต้มกระโจมกลาง" สำนวนนี้ตรงกับข้อใด?
อย่าไว้ใจในสิ่งที่อาจมีภัย
ทำสิ่งผิดเวลา
ทำพรวดพราดไม่ดูให้ดี
ปัดความรับผิดชอบพ้นตัว
ข้อ 47) ข้อใดมีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า "ราตรี"?
ทิวา
สายัณห์
เพลาเย็น
พลบค่ำ
ข้อ 48) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำประสมที่เป็นคำซ้อน?
เกรงกลัว
บ้านเรือน
ซื่อตรง
แม่ยาย
ข้อ 49) "ขอบใจมากที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานในหมู่บ้านชนบท และต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ขอให้ช่วยกันพัฒนาคนให้มีความเฉลียวฉลาด สามารถช่วยตัวเองได้" ข้อความนี้คือข้อความประเภทใด?
พระบรมราชโองการ
พระบรมราโชวาท
พระราชเสาวนีย์
พระราชดำรัส
ข้อ 50) ข้อใดต่อไปนี้มีความหมายในแง่ดี?
เต่าใหญ่ ไข่กลบ
ชีปล่อยปลาแห้ง
ถอยหลังเข้าคลอง
น่าเกลียด น่าชัง
“ราชสีห์ตัวเดียวเที่ยวกลางป่า

ถูกหมาบ้ากัดป่นจนฉิบหาย

เพราะหมามากปากช่วยกันกัดตาย

อาจทำลายราชสีห์ผู้มีฤทธิ์”

ข้อ 51) จากบทร้อยกรองข้างต้นนี้ผู้ประพันธ์สื่อให้เห็นถึงอะไร?
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ความเข้มแข็ง
ความสามัคคี
ความอดทน
การพิสูจน์ตนเองที่ดี อาศัยเวลาและการกระทำ มิใช่อธิบายและเหตุผล

ร่าเริงเป็นยาบำรุง ความหวังเป็นยาบำรุง เมตตาเป็นยาบรรเทา

ด้วยรักที่จะเรียนรู้ ล้มเหลวไม่ใช่เรื่องเลวร้าย มันให้บทเรียนและพิสูจน์ศรัทธา

เราทำงาน อย่าให้งานทำเรา ให้งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ให้ชีวิตเพียงรู้จักรักการงาน

ชีวิตที่สดชื่นแจ่มใส ก้าวเดินไปด้วยการเรียนรู้ สันโดษอยู่ด้วยการแสวงหา

ผิดพลาดย่อมผิดหวัง คนเราผิดหวังได้เสมอ แต่อย่ายอมอยู่อย่างสิ้นหวัง

ในความว้าเหว่เงียบเหงา เพียงเรารู้จักสงบ เราจะพบตัวเราเอง

รอยร้าวในใจของนักสู้ ไม่ใช่อยู่ที่เคยล้มเหลว แต่อยู่ที่ไม่ยอมเริ่มต้นใหม่

ถ้าใจจะต้องปวดร้าว อย่างไรก็ปวดร้าว เร็วไปวันสองวันจะเป็นไรไป....

แพ้เป็นบันได ชนะเป็นสะพาน ประสบการณ์เป็นบทเรียน


ข้อ 52) จากบทความข้างต้นผู้อ่านน่าจะรู้สึกเช่นไร?
ปลง
ท้อแท้สิ้นหวัง
มีกำลังใจ
อยากตาย
หมวกกันน๊อกนี้เป็นแบบกระจกหน้าเคลือบสารปรอท ซึ่งมีนำเข้าอยู่ยี่ห้อเดียวในประเทศ

และก็นำเข้าจากต่างประเทศ มีประเทศเดียวที่ผลิต มีราคาแพง เมื่อได้อย่างนี้แล้ว

เป้าหมายก็จะแคบลง ตำรวจก็จะได้สืบต่อไปว่ามีตัวแทนจำหน่ายที่ไหนบ้าง ขายให้ลูกค้าคนไหนบ้าง

วันเกิดเหตุ มีคนเห็นใครใส่หมวกกันน็อกแบบนี้บ้าง แถวพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุข้อ 53) จากบทความข้างต้นเป็นบทความประเภทใด?
แนะนำ
อบรม
ชี้แจง
ตักเตือน
ถ้าคุณเป็นคนที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ อาการปกติที่บ่งบอกได้ว่าคุณกำลังตั้งครรภ์คือ ประจำเดือนไม่มาภายหลังปฏิสนธิได้ 2 สัปดาห์ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีประจำเดือนมา ไม่สม่ำเสมอ อาจเป็นสาเหตุอื่นก็ได้ที่ทำให้ประจำเดือนคุณขาดหายไป เช่นมีความ เครียดจากการทำงาน, มีความวิตกกังวลมาก หรือไม่สบาย ก็ไม่แน่ว่าคุณจะตั้งครรภ์ ในบางรายที่ตั้งครรภ์แล้ว อาจมีเลือดออกเล็กน้อยทางช่องคลอดในช่วงเวลาที่ครบรอบเดือน เจ็บ ตึง คัดเต้านม ขนาดของเต้านมจะเริ่มขยายขึ้น หัวนมเจ็บและไวต่อสิ่งสัมผัส มีเส้นเลือดดำสีเขียวๆ ปรากฏขึ้นที่บริเวณผิวหนังรอบเต้านม หัวนมมีสีคล้ำขึ้นและตั้งชู ปัสสาวะบ่อยขึ้น ท้องผูกกว่าปกติ....
ข้อ 54) จากบทความข้างต้นหัวข้อเรื่องใดน่าจะถูกต้องที่สุด?
ประจำเดือนผิดปกติ
อาการเริ่มแรกของการตั้งครรภ์
การตั้งครรภ์
ความผิดปกติในร่างกาย
มีนักพูดท่านหนึ่งได้เริ่มหยุดการสัมนา และหยิบแบงค์ 20 ดอลล่าร์ขึ้นมา ในห้องที่มีผู้ร่วมประชุมสัมนาเป็นจำนวนมาก และเขาก็พูดว่า "มีใครอยากได้แบงค์ 20 นี้บ้าง" มีคนยกมือขึ้นเป็นจำนวนมาก และเขาก็พูดต่อว่า "ฉันจะให้แบงค์ 20 นี้ แก่หนึ่งในพวกท่าน แต่ครั้งแรกฉันจะทำอย่างนี้" เขาเริ่มขยำเงินแบงค์นั้นแล้วถามอีกว่า"ใครยังต้องการมันอีก" แต่ก็ยังมีคนยกมือขึ้นอีกจำนวนมากเช่นเคย "ดี "เขาตอบ "แล้วถ้าฉันทำอย่างนี้ล่ะ" เขาก็เริ่มขยำ ๆแบงค์ และทิ้งลงสู่พื้น และเหยียบย่ำมันด้วยรองเท้าของเขา และเขาก็เก็บแบงค์นั้นขึ้นมาในขณะนี้มันทั้งยับยู่ยี่และสกปรก "ตอนนี้ยังมีใครต้องการมันอีกไหม" ก็ยังมีคนยกมืออีกเช่นเคย...


ข้อ 55) จากบทความข้างต้นที่กล่าวมาผู้พูดต้องการสื่อให้เห็นถึงเรื่องใดถูกต้องที่สุด?
คุณค่าของเงิน
คุณค่าในตัวเอง
เงินคือพระเจ้า
เงินซื้อคนได้
ข้อ 56) ประโยคในข้อใดที่ต่างไปจากพวก?
เมื่อไหร่จะถึงวันเกิดเธอ
น้องสาวเธออยู่ที่ไหน
ฉันทำอะไรใครๆก็ว่า
มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า
ข้อ 57) อนาคตของชาติอยู่ใน... ของประชาชน?
เงื้อมือ
ฝ่ามือ
กำมือ
อุ้งมือ
ข้อ 58) ผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อเปิดหน้าอกใส่กระโปรงสั้นแค่คืบเห็นแล้ว.......ตาจัง?
ทุเรศ
อุจาด
สังเวช
อนาถ
ข้อ 59) เรื่องนี้จะไม่มีวันถูกเปิดเผย.......เขาจะเป็นคนพูดเองเท่านั้น?
แม้ว่า
เว้นแต่
หากแต่
หากว่า
ข้อ 60) เขาเดินทางกลับบ้าน.......รถส่วนตัว?
ด้วย
กับ
โดย
พร้อมกับ
ข้อ 61) แพทย์มีหน้าที่.....?
ดูแลคนไข้
รักษาโรค
ช่วยเหลือคนไข้
รักษาคนไข้
ข้อ 62) พ่อและแม่ไม่ควรจะ...........เมื่อลูกทำผิด?
ป้องกัน
ปกปิด
ปกป้อง
คุ้มครอง
ข้อ 63) สำนวน "พกหินดีกว่าพกนุ่น" มีความหมายตามข้อใด?
พกหินเพราะจะทำให้เรารู้สึกตัวตลอดเวลา
ต้องมีใจหนักแน่น
ของหนักย่อมมีค่ามากกว่าของเบอ
หินมีค่ามากกว่านุ่น
ข้อ 64) ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของคำว่า "ลิ้นลังกา"?
พูดเก่ง
พูดเร็ว พูดหลอกลวง
พูดดี
พูดมีอำนาจ

ข้อ 65) จากภาพอ่านว่าอย่างไรถูกต้องที่สุด?
วันพุธ เดือน 8 ขึ้น 15 ค่ำ ปีกุล
วันที่ 3 เดือน 8 ขึ้น 15 ค่ำ ปีกุล
วันอังคาร เดือน 8 ขึ้น 15 ค่ำ ปีกุล
วันที่ 3 เดือน 8 แรม 15 ค่ำ ปีกุล
ข้อ 66) ข้อใดคือลักษณะของคำสนธิ?
คำที่เกิดจากการนำคำบาลีสันสกฤตตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมาเชื่อมต่อเป็นคำเดียวกัน
คำที่เกิดจากการนำคำบาลีสันสกฤตตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมารวมกันเป็นคำใหม่
คำที่ประกอบด้วยคำมูลตั้งแต่ 2 คำรวมกันแล้วเกิดเป็นคำใหม่
ไม่มีข้อถูก
ข้อ 67) ปากกา : ด้าม เลื่อย : ....?
อัน
ปื้น
ด้าม
เล่ม
ข้อ 68) ทีวี : ภาพ วิทยุ : .........?
คลื่น
เสียง
คลื่นและเสียง
ถูกทุกข้อ
ข้อ 69) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรม คำว่า ทรงธรรม คือข้อใด?
ถือศีล
ฟังธรรม
ฟังเทศน์
สนทนาธรรม
ข้อ 70) คำราชาศัพท์ในข้อใด ที่หมายถึง กระโถนเล็ก?
พระสุพรรณราช
พระสุพรรณศรี
บ้วนพระโอษฐ์
พานพระศรี
ข้อ 71) พระปัปผาสะ หมายถึงข้อใด?
ม้าม
ตับ
ปอด
ไต
ข้อ 72) คำในข้อใดมาจากภาษาจีนทั้งหมดทุกคำ ?
โต๊ะ ,เซียน
กะหล่ำ,บุหงา
ปุ้งกี๋,ซ่าหริ่ม
สาลี่,ปั้นแหน่ง
ข้อ 73) ปลา : เหงือก คน : ....?
ปอด
หัวใจ
จมูก
หู
ข้อ 74) ตะขาบ : กัด --> แมลงป่อง :......?
กัด
ต่อย
เหล็กใน
ขบ
ข้อ 75) ช้อน : สร้อม --> โต๊ะ : .....?
โซฟา
ม้านั่ง
เตียง
เก้าอี
ข้อ 76) ขะมักเขม้น : ขยัน --> เฉื่อยชา : ........?
เบื่อหน่าย
เกียจคร้าน
เฉยเมย
กระปรี้กระเปร่า
ข้อ 77) บรรทัด : วัด -->ลิตร : ......?
ชั่ง
ตวง
จุ
วัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน