วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้อสอบ กสพท 2554


 
เป็นข้อสอบจาก น้องที่เข้าสอบแล้วจดออกมาได้นะครับ แล้วส่งมาให้ผมทาง email  ใครจะสอบรุ่นถัดไปลองเข้ามาดูไว้เป็นแนวทาง
ขอขอบคุณ NaNachi WarU  ผู้เสียสละลอกข้อสอบ  มาให้เราได้ชม  
ใครมีข้อสอบ ข้ออื่น ๆ ก็ โพสบอกด้วยนะครับ

ข้อสอบสังคม กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท ปี54 ข้อสอบ ชุด A
คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
51.ตามคำสอนของพระพุทธศาสนา ผู้มีปัญญาหมายถึง คนชนิดใด
1.คนที่ไม่เชื่อในไสยศาสตร์              2.คนที่รู้จักแก้ปัญหาเป็น
3.คนที่ชอบบริจาคทาน                   4.คนที่สามารถหยั่งรู้ฟ้าดินได้

52.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องของกิจจญาณสำหรับทุกอริยสัจ
1.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดให้รู้            2.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละ
3.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรหลีกเว้น              4.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง             

53.“ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกของวัตถุนั้นเมื่อทอนลงจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วคงเป็นเพียงพลังงานชนิดหนึ่งเท่านั้น”หลักการทางวิทยาศาสตร์ข้อนี้จะตรงกับหลักการใดในพระพุทธศาสนา
1.ไตรธาตุ    2.ไตรเหตุ    3.ไตรคุณ    4.ไตรลักษณ์

54.คำแปลของบทแผ่เมตตาข้อความใดตรงกับคำบาลีที่ว่า“สัพเพสัตตา อนีฆา โหนตุ”
ตอบ ข้อสองของชุด A

55.สมาคมประชาชาติใด ที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)
1. AFTA                  2.PLO           3.ASEAN        4.APEC

56.ภาษาหลักที่ใช้ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา     
1.ภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ          2.ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
3.ภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส               4.ภาษาโปรตุเกสและภาษาฝรั่งเศส

57.ข้อใดคือระบอบการปกครองในดุสิตธานี ซึ่งตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6)
1.จัดตั้งคณะนคราภิบาลเป็นคณะผู้บริหาร    
2.ตั้งเทศบาลสมมุติเป็นระบอบการปกครองท้องถิ่นในดุสิตธานี
3.ตั้งตำแหน่งรัชษฐบุรุษเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับเลือกจากประชาชน
4.ตั้งพรรคการเมืองโดยให้ข้าราชการและประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

58.ข้อใดเป็นสภาวการณ์ในช่วงสงครามเย็น
1.การประชุมลดอาวุธที่กรุงเจนีวา (ค.ศ.1932-1933)            
2.การจัดตั้งองค์การอนามัยขององค์การสันนิบาตชาติ
3.ประเทศญี่ปุ่นฟื้นประเทศตามแบบตะวันตกในสมัยเมจิ          
4.นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทย

59.ข้อใดคือสาระของรัฐนิยมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
1.ประกาศนโยบายไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ         
2.ประกาศตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
3.ออกประกาศบังคับโรงเรียนจีนให้สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
4.ประกาศให้ข้าราชการและประชาชนหันมาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์รวมทั้งจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร


ไม่Sure โจทย์เท่าไร คำพูดไม่ตรงเป๊ะ แต่ประมาณนี้แน่นอน

-การเสนอร่างพระราชบัญญัติประชาชนต้องเข้าชื่ออย่างน้อยกี่คนขึ้นไป
1. 10,000
2. 20,000
3. 50,000
4. 100,000

-“ฮ่อมจ๊อม”เกิดจากการกระทำของปรากฏการณ์ธรรมชาติใด
1.การกัดเซาะของน้ำและฝน
2.ลม
3.การทับถมของดินตะกอน
4.แสงแดด

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับใดที่นำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 7
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่8
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่9
4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่10

-น้ำตายวันที่เท่าใด
1.แรม 1 ค่ำ            2.แรม 8 ค่ำ             3.แรม 11 ค่ำ           4.แรม 15 ค่ำ
-อนุสัญญาฉบับใดที่เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ
ตอบอนุสัญญาแรมซาร์

-การไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนอย่างน้อยกี่วัน
1. 7 วัน
2. 12 วัน
3. 14 วัน
4. 30 วัน

-ประเพณีใดเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมากที่สุด
1.ประเพณีบุญบั้งไฟ
2.ประเพณีตานก๋วยสลาก
3.ประเพณีรับบัวโยนบัว
4.ประเพณีงานบุญคูนลาน

-แม่น้ำสายใดยาวที่สุดในประเทศไทย
1.แม่น้ำมูล
2.แม่น้ำชี
3.แม่น้ำเจ้าพระยา
4.แม่น้ำท่าจีน

-ข้อใดคือความล้มเหลวของการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์
1.การที่สหรัฐอเมริกาได้รับชัยชนะเหนือสหภาพโซเวียต ที่คิวบา
2.เจียงไคเช็ค ตั้งรัฐบาลบนเกาะไต้หวัน
3.(นึกไม่ออกแล้ว=w=”)
4.การทำลายกำแพงเบอร์ลิน

หมายเหตุ
สีแดง  หมายถึง เฉลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน