วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ทดสอบความพร้อม GAT เชื่อมโยง ก่อนสอบ


กินอะไรทำให้อารามณ์ดี
..........................................................................
ช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจมี่ ค้าขายไม่คล่อง คนตกงานกันเยอะ อากาศก็ร้อนมากกว่าทุกๆปี ทำให้ผู้คนทั้งหลายหงุดหงิด อารมณ์ไม่ดี แถมบรรยากาศทางการเมือง ยังคุกกรุ่นไปด้วยความขัดแย้ง ดูแล้วบ้านเมืองเต็มไปด้วยความทุกข์ ทำยังกันดีล่ะครับ ประชาชนถึงจะหาทางออกได้ ต้องพึ่งพาอาศัยรัฐบาลกันดีไหม แต่อย่าดีกว่าครับ ปล่อยให้รัฐบาลท่านทำงานของท่านไปให้ดีก็แล้วกัน ให้เอาตัวให้รอดก่อนนะครับ
เมื่ออาทิตย์ก่อนผมไปทำธุระที่โรงพยาบาลพญาไทย1 ในระหว่างที่นั่งรอหมอ ก็ได้หยิบหนังสือของโรงพยาบาลขึ้นมาเล่มหนึ่ง พลิกไปเจอบทความเรื่อง   อาหารที่ทำให้อารมณ์ดี(3)  น่าสนใจมากครับ ผมนึกถึงบรรยากาศบ้านเมืองและเศรษฐกิจจะเป็นเช่นนี้ น่าจะเป็นทางออกให้คนบ้านเราได้ ผมขอเล่าโดยสรุปก็แล้วกันนะครับ
บทความเรื่องนี้ บอกว่าสถาบันวิจัยอาหารในภาคใต้ของอังกฤษพบว่า  อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก โดยมีผลอย่างรวดเร็วต่อความตื่นตัว ว่องไว ระดับพลังงาน ความจำและสมาธิ ทั้งยังสามารถช่วยลดความซึมเศร้าได้ สารอาหารที่เราได้กันเข้าไป จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์และการทำงานด้านจิตใจของคนเรา
  คาร์โบไฮเดรตทำให้เกิดความสงบ สบาย โปรตีน ทำให้ตื่นตัวว่องไว(9)
เห็นไหมครับ อาหารมีส่วนกระตุ้นสมองและอารมณ์ สมองเป็นศูนย์บัญชากากรของร่างกาย มีเซลล์นับพันล้านเซลล์ เชื่อมต่อกันเป็นวงจน สลับซับซ้อน มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปตามเซลล์ประสาทหนึ่งไปสู่อีกเซลล์หนึ่งโดย สารสื่อ 2 ชนิดคือ โดปามีน ( Dopamine) และโรโทนินิ (Serotonin)
โดปามีน(6) มันคือสารเคมีทางสมองที่ได้มาจากอาหารโปรตีน ซึ่งมีผลในการกระตุ้นเซลล์สมองให้มีสมาธิ และความว่องไว ส่วนเซโรโทนิน(10) มันคือสารเคมีในสมองที่ได้มาจากอาหารคาร์โบไฮเดรต ซึ่งมีผลทำให้สมองเกิดความสงบ(2) ระงับและบรรเทาความเครียด วิตกกังวล ไม่รู้สึกหงุดหงิด ว้าเหว่ เศร้าซึม สับสน ลืมง่าย หรือโมโหร้าย
คราวนี้ท่านคงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่า สารทั้ง2 ชนิดนี้มันอยู่ในอาหารอะไรบ้างล่ะ ผมขอสรุปได้ดังนี้
ปลาแซลมอน(1) มีโอเมก้า ช่วยป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง(4)
2 ปลาแม็กคาเรล มีโอเมก้า3 (7) มาก
3 น้ำมันคาโนลา มีวิตามินอีสูง
ผักโขม(8) มีโฟเลตสูง
5 ถั่ว่สดมีโฟเลตสูง
ไก่(5)  มีโปรตีนสูง

เฉลยข้อสอบ


1  06D  07D  10D
2 99h
3 01D   05D    08D
4 99H
5 06D    10D
6 09A
7 04F
8 06D    10D
9 99H
1
0 02A
ข้อที่ 2  เซลล์กระจกเงากับพฤติกรรมในเด็ก
หากได้ติดตามข่าวสารสื่อสารมวลชน หลายคนคงจะหนักใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาชวนที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาดคุณธรรม-จริยธรรม(5)   พฤติกรรมก้าวร้าว(11)ในเด็ก  การเลียนแบบพฤติกรรมของต่างประเทศ(8) ไม่ว่าจะเป็นภาษา การแต่งกาย พฤติกรรมทางเพศ จนทำให้ภาพของเยาวชนไทยในสายตาผู้ใหญ่ติดลบ
จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองพบว่าสิงที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่อง  เซลล์กระจกเงา  ซึ้งคนสำหรับคนไทยแล้วถือว่าเป็นนวัตกรรรมใหม่ หลายคนคงจะสงสัยว่าเซลล์กระจกเงาที่ว่าคืออะไร แล้วทำไมจะต้องนำเรื่องนี้มาพูดถึง และมันเกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรมของเยาชนไทย(6)อย่างไร
รายงานกล่าวว่า เซลล์กระจกเงาคือเซลล์ชนิดหนึ่งในสมองของคนเรา มีหน้าที่ทำความเข้าใจกับท่าทีของผู้อื่นด้วยการลอกเลียนแบบ ( imitation) ในสมอง แล้วนำความเข้าใจนั้นมาปรับเป็นนิสัยหรือบุคลิกภาพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นนิสัยการรักเรียนรู้ นิสัยความเป็นไทย และนิสัยการยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม ทั้งหมดเกิดจากการทำงานของเซลล์กระจกเงาทั้งสิ้น
สำหรับสามเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ กับเยาวชนไทย มี 3 ประการ ประการแรก เนื่องจากปัจจุบันพ่อแม่ขาดทักษะในการเลี้ยงลูก และทักษะความเป็นพ่อแม่(7)   สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากครอบครัวไทยเป็นครอบครัวเดี่ยว(3)มากขึ้น ทำให้พ่อแม่รุ่นใหม่จึงไม่ได้ซึมซับ/เรียนรู้ในเรื่องทักษะของการเป็นพ่อแม่จากคนรุ่นก่อน และการศึกษาไทยก็เน้นการสอนเพื่อไปประกอบอาชีพ  ไม่ได้สอนความเป็นพ่อแม่ให้กับคนรุ่นใหม่

ประการที่ 2 การศึกษาของไทยทุกระดับขาดคุณภาพ(9) เนื่องจากการศึกษาของไทยเน้น การเรียนรู้แบบสอนสั่ง(10) หรือการป้อนความรู้ ละเลยการสอนเพื่อให้เกิดนิสัยในการแสวงหาความรู้ รักในการอ่านและขาดกระบวนการอบรมกล่อมเกลา ทำให้ครูหันมาใช้วิธีสอนแบบเดียวกัน คือ การสอนสั่ง

ประการสุดท้าย สังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องคุณธรรม(1)   ทั้งของเด็ก  เยาวชน  และผู้ใหญ่ สาเหตุเกิดจากระบวนการปลูกฝังคุณธรรมที่เน้นการสอนสั่ง(4)  ไม่สนใจการสอนผ่านแบบอย่าง  ไม่ตระหนักในผลเสียของแบบอย่างที่ไม่ดีที่มีต่อเด็กและเยาวชน  ซึ่งเรื่องเซลล์กระจกเงานี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งสิ้น

การเลียนแบบของเซลล์กระจกเงามี  2 แบบ คือ แบบอัตโนมัติ เช่นเมื่อเห็นคนหาวก็เกิดอาการหาวตาม    แบบตั้งใจ ตัวอย่างเช่น  การเลียนแบบการแต่งกายของดารานักแสดงต่างประเทศ  และ แบบจิตใต้สำนึก
     ผลจากการทำงานของเซล์ กระจกเงา  ทำให้เกิดการเรียนรู้ ที่เกิดจากการให้แบบอย่าง การหล่อหลอมนิสัย และบุคคลิกภาพ การพัฒนาด้วยคุณธรรมและกสังคมการพัฒนาความมานะอดทนและการพัฒนาทักษะทางสังคม

ซึ่งความรู้เรื่งเซลล์กระจกเงา (2) จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะความเป็นพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่ตระหนักในการเป็นต้นแบบให้ลูก  และปรับปรุงวิธีการสอนลูกให้มีประสิทธิภาพ, การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้จากแบบอย่าง  ปรับวิธีการสร้างนิสัยที่ดีด้วยการสร้างต้นแบบที่ดีให้เด็ก,  การพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรมในสังคมไทย, ผู้ใหญ่ตะหนักในการเป็นต้นแบบ ที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน และมีความตระหนักในการป้องกันต้นแบบที่ไม่ดีให้ห่างจากเด็ก ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องหันกลับมาตระหนักในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง

เฉลย
1 06a
2 01f  07f  09f
3  07f
4 01a
5 99a
6 05d  08d  11d
7  06a
8 99h
9 06a
10 09a
11 99h

ข้อสอบข้อนี้นำมาจาก หนังสือติวเข้ม GAT สำนักพิมพ์ พศ พัฒนา ขอขอบคุณมาณ ที่นี้

Math E-Book เฉลยข้อสอบ ENT คณิตศาสตร์ปล   E-book  Verชั่นนี้ปรับปรุงใหม่ เดือนกันยายน 2554 นะครับ ผม

Download   Math E-book  2.5

เฉลยข้อสอบเอนท์วิชาคณิตครับ
โดยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับ       Download   ( กด คลิกขวาแล้วกด Save นะ )

UniGang Comment  เท่าทีลองใช้ดู ถือว่าดีสุด ๆ  เพราะมีหลักหรือแนวคิดเป็นแนวทางให้ก่อน  แล้วกดมาก็จะมีวิธีทำทั้งหมดด้วย สุดยอดไป ขอขอบคุณ นิสิตจากพระจอมเกล้าธนบุรี  ที่ผลิตโปรแกรมดีดีออกมาให้ใช้ นะครับ  ขอให้พบกับความสุขความเจริญ คิดอย่างไรขอให้ได้สิ่งนั้น ร่างกายแข็งแรง  การเรียนการงาน ดี  สาธุ   ^____^
ปล 2 (  การให้พรจะเป็น ผู้น้อยจะให้พรผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับ ดังนั้นจะต้องใช้คำ ดังนั้น  ขอคุณพระศรีรัตนตรัย ขอดลบัลดาลให้ นิสิตจากพระจอมเกล้าธนบุรี .........   อิอิ )
UniGang Talk  ต้องใช้โปรแกรม Demon Tool เปิดนะครับ   Download  ให้ลงโปรแกรมก่อนนะ แล้วกดโปรแกรมไป เปิด file ข้อสอบ คณิตศาสตร์  ลำบากนิดนึง หรือไม่ก็ ให้ wirte เฉลยข้อสอบ ให้กลายเป็นแผ่น Cd ก็ได้ จะเปิดได้เลยครับ   ( มีวิธีลงด้านในแล้ว )


Daemon-Tools is an advanced application for multiprotection emulation. It is further development of Generic Safedisc emulator and incorporates all its features. This program allows running Backup Copies of SafeDisc (C-Dilla)   ,    Securom or Laserlock protected games. Also included is a Virtual DVDROM drive (Generic STEALTH DVDROM) enabling you to use your CD images as if they were already burned to CD! DAEMON Tools works under Windows 2000/XP/Vista/7 with all types of CD/DVDROM drives (IDE/SCSI) and supports nearly any CD protection. Features:
• Daemon-Tools needs a 1:1 Copy to run!
• Daemon-Tools is used to RUN GAMES   ,    NOT TO BURN THEM! Means emulation must be active while you want to play a game   ,    not while burning the copy (except for you want to use DAEMON Tools  "fastdump" feature on a safedisc protected CD).
• If you want to run a copy protected application from an image mounted to a STEALTH DVDROM enabling the copy protection emulation(s) is NOT necessary!
• STEALTH DVDROM is able to run nearly every protected or unprotected CD image (Safedisc   ,    Securom   ,    Laserlock   ,    Lockblocks etc.) like it was the original CD! Just do an image file using one of the supported burning programs and mount it with Daemon Manager!

Daemon-Tools supports the following image files:
• cue/bin
• iso
• ccd (CloneCD)
• bwt (Blindwrite)
• mds (Media Des--criptor File)
• cdi (Disjuggler)
• nrg (Nero - must have ImageDrive installed).
• pdi (Instant CD/DVD)
• b5t (BlindWrite 5)

Changes in version 4.35.5:
- SPTD 1.62
- Full Windows 7 support
- Windows Sidebar gadget for easy accessing of general DAEMON Tools Lite features
- DAEMON Tools Lite Panel was removed
- GUI redesign and improvement
- No need in “Run as Administrator” option for the first DAEMON Tools Lite start
- Revised License pages in Setup
- Languages s.

Bugs fixed:
- Problem with image mounting from RAID volumes larger than 2 Tb
- Some issues with opening image file on mounting
- Showing Wait Dialog in command line mode
- Inability to mount *.mdf image without *.mds file
- Problem with SPTD installation from DAEMON Tools Lite setup in silent mode
- Some minor bugs.

Homepage - http://www.daemon-tools.cc  

Download ข้อสอบ O-NET ม.6 2553 ได้แล้วจ้าข้อสอบมาแล้วจ้า  มาดูข้อสอบกันชัด ๆ ๆ อีกสักรอบ

ก่อน ที่จะได้เห็นคะแนนในเร็ว ๆ นี้  >>.....<<

มาจับผิดข้อสอบด้วยนะ ข้อไหนผิดจะได้ร้องเรียน ขอคะแนนฟรี
โหลดได้ที่หน้าเว็บ สทศ เลยจ้า

Download  Click !!
หรือ
ไปที่เมนู "Download ข้อสอบ" (อยู่ด้านซ้ายมือ)

ข้อสอบ กสพท 2554


 
เป็นข้อสอบจาก น้องที่เข้าสอบแล้วจดออกมาได้นะครับ แล้วส่งมาให้ผมทาง email  ใครจะสอบรุ่นถัดไปลองเข้ามาดูไว้เป็นแนวทาง
ขอขอบคุณ NaNachi WarU  ผู้เสียสละลอกข้อสอบ  มาให้เราได้ชม  
ใครมีข้อสอบ ข้ออื่น ๆ ก็ โพสบอกด้วยนะครับ

ข้อสอบสังคม กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท ปี54 ข้อสอบ ชุด A
คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
51.ตามคำสอนของพระพุทธศาสนา ผู้มีปัญญาหมายถึง คนชนิดใด
1.คนที่ไม่เชื่อในไสยศาสตร์              2.คนที่รู้จักแก้ปัญหาเป็น
3.คนที่ชอบบริจาคทาน                   4.คนที่สามารถหยั่งรู้ฟ้าดินได้

52.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องของกิจจญาณสำหรับทุกอริยสัจ
1.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดให้รู้            2.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละ
3.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรหลีกเว้น              4.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง             

53.“ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกของวัตถุนั้นเมื่อทอนลงจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วคงเป็นเพียงพลังงานชนิดหนึ่งเท่านั้น”หลักการทางวิทยาศาสตร์ข้อนี้จะตรงกับหลักการใดในพระพุทธศาสนา
1.ไตรธาตุ    2.ไตรเหตุ    3.ไตรคุณ    4.ไตรลักษณ์

54.คำแปลของบทแผ่เมตตาข้อความใดตรงกับคำบาลีที่ว่า“สัพเพสัตตา อนีฆา โหนตุ”
ตอบ ข้อสองของชุด A

55.สมาคมประชาชาติใด ที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)
1. AFTA                  2.PLO           3.ASEAN        4.APEC

56.ภาษาหลักที่ใช้ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา     
1.ภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ          2.ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
3.ภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส               4.ภาษาโปรตุเกสและภาษาฝรั่งเศส

57.ข้อใดคือระบอบการปกครองในดุสิตธานี ซึ่งตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6)
1.จัดตั้งคณะนคราภิบาลเป็นคณะผู้บริหาร    
2.ตั้งเทศบาลสมมุติเป็นระบอบการปกครองท้องถิ่นในดุสิตธานี
3.ตั้งตำแหน่งรัชษฐบุรุษเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับเลือกจากประชาชน
4.ตั้งพรรคการเมืองโดยให้ข้าราชการและประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

58.ข้อใดเป็นสภาวการณ์ในช่วงสงครามเย็น
1.การประชุมลดอาวุธที่กรุงเจนีวา (ค.ศ.1932-1933)            
2.การจัดตั้งองค์การอนามัยขององค์การสันนิบาตชาติ
3.ประเทศญี่ปุ่นฟื้นประเทศตามแบบตะวันตกในสมัยเมจิ          
4.นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทย

59.ข้อใดคือสาระของรัฐนิยมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
1.ประกาศนโยบายไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ         
2.ประกาศตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
3.ออกประกาศบังคับโรงเรียนจีนให้สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
4.ประกาศให้ข้าราชการและประชาชนหันมาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์รวมทั้งจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร


ไม่Sure โจทย์เท่าไร คำพูดไม่ตรงเป๊ะ แต่ประมาณนี้แน่นอน

-การเสนอร่างพระราชบัญญัติประชาชนต้องเข้าชื่ออย่างน้อยกี่คนขึ้นไป
1. 10,000
2. 20,000
3. 50,000
4. 100,000

-“ฮ่อมจ๊อม”เกิดจากการกระทำของปรากฏการณ์ธรรมชาติใด
1.การกัดเซาะของน้ำและฝน
2.ลม
3.การทับถมของดินตะกอน
4.แสงแดด

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับใดที่นำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 7
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่8
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่9
4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่10

-น้ำตายวันที่เท่าใด
1.แรม 1 ค่ำ            2.แรม 8 ค่ำ             3.แรม 11 ค่ำ           4.แรม 15 ค่ำ
-อนุสัญญาฉบับใดที่เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ
ตอบอนุสัญญาแรมซาร์

-การไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนอย่างน้อยกี่วัน
1. 7 วัน
2. 12 วัน
3. 14 วัน
4. 30 วัน

-ประเพณีใดเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมากที่สุด
1.ประเพณีบุญบั้งไฟ
2.ประเพณีตานก๋วยสลาก
3.ประเพณีรับบัวโยนบัว
4.ประเพณีงานบุญคูนลาน

-แม่น้ำสายใดยาวที่สุดในประเทศไทย
1.แม่น้ำมูล
2.แม่น้ำชี
3.แม่น้ำเจ้าพระยา
4.แม่น้ำท่าจีน

-ข้อใดคือความล้มเหลวของการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์
1.การที่สหรัฐอเมริกาได้รับชัยชนะเหนือสหภาพโซเวียต ที่คิวบา
2.เจียงไคเช็ค ตั้งรัฐบาลบนเกาะไต้หวัน
3.(นึกไม่ออกแล้ว=w=”)
4.การทำลายกำแพงเบอร์ลิน

หมายเหตุ
สีแดง  หมายถึง เฉลย

ตัวอย่างข้อสอบแพทย์ กสพท


อันนี้ยืนยันจากคนที่เคยสอบมาปีก่อนนะครับ
พี่มิ้น  ทันตะ  จุฬาฯ   http://www.unigang.com/Article/4222   บอกว่าของจริง 
แถมบอกด้วยว่าเห็นแล้วก็ทำไม่ได้เหมือนเดิม แหะ ๆ ๆ
.........................................................................
ข้อสอบ  คณิตศาสตร์
 อันนี้เป็น วิทยาศาสตร์ นะครับ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก  02dual.com  และ eduzone.com และสุดท้าย
คุณ Pakorn Lophongpaibool

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย Entrance 2543-2548 
 วิชาDownload
1คณิตศาสตร์ 1
2คณิตศาสตร์ 2
3เคมี
4ชีวะ
5ฟิสิกส์
6ไทย
7สังคม
8วิทยาศาสตร์กายภาพ
9ภาษาอังกฤษ

เฉลย ไม่มีนะครับ  
ใครมีก็ขอด้วยนะ

โหลดข้อสอบ GAT-PAT 3/2553 พร้อมเฉลย


ข้อสอบถั่วเขียว
โหลดข้อสอบ   http://www.onetresult.niets.or.th/ExamGATPAT
เฉลย   

ข้อสอบตรง ม.ขอนแก่น ปี 2554


ข้อสอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554

รหัสวิชาสอบ
03ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
01ภาษาไทย  ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
02สังคมศึกษา ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
04คณิตศาสตร์ (วิทย์)
09คณิตศาสตร์ (ศิลป์)
05วิทยาศาสตร์ทั่วไป
08ฟิสิกส์
07ชีววิทยา*
06เคมี

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน