วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้อสอบปรนัย 5ข้อ เรื่องคอมพิวเตอร์


ข้อสอบปรนัย 5ข้อ เรื่องคอมพิวเตอร์

1.บิดาคอมพิวเตอร์คนแรกคือใคร
ก. Charles Babbage
ข. Joseph Marie Jaoquard
ค. Blaise Pascal
ง. lumtian paoart
2.ยุคของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ยุค
ก. 6 ยุค
ข. 2 ยุค
ค. 3 ยุค
ง. 4 ยุค
3.ยุคไหนของคอมพิวเตอร์ที่มีหลอดสูญญากาศและดรัมแม่เเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญ
ก. ยุคที่ 1
ข. ยุคที่ 2
ค. ยุคที่ 3
ง. ยุคที่ 4
4. คอมพิวเตอร์มีวิวัฒพัฒนาการมาจากอะไร
ก. กระดานคำนวณ
ข. ลูกคิด
ค. กระดานคำนวณและลูกคิด
ง. กังหันน้ำ
5.cpu เปรียบเสมือนส่วนไหนของคน
ก. ปอด
ข. สมอง
ค. ตับ
ง. ไต
เฉลย 1. ก 2.ง 3.ก 4.ค 5.ข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน