วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

Defining Relative ClausesDefining Relative Clauses
คือข้อความที่ทำหน้าที่คล้ายคำคุณศัพท์ (Adjectives) เพื่อไปขยายนามที่อยู่ข้างหน้าให้ได้ใจความสมบูรณ์และชัดเจนขึ้นว่า เป็นคนไหน สิ่งไหน ของใคร เป็นต้น หากไม่มี Defining Relative Clauses มาขยาย นามที่กล่าวถึงนั้นก็จะไม่เจาะจง จะเป็นการกล่าวขึ้นมาลอย ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้ไม่กระจ่าง อาจจะต้องซักถามต่อไปอีกว่า เป็นใคร สิ่งไหน หรือของใคร
เช่น
The man was killed. (ผู้ชายถูกฆ่า)
จากประโยคนี้ ผู้ฟังจะไม่ทราบเลยว่าผู้ชายคนไหนที่ถูกฆ่าแต่ถ้าเพิ่ม Defining Relative Clause เข้าไปที่หลัง the man จะทำให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น
เพราะทำให้ทราบว่าเป็นผู้ชายคนไหน เช่น
The man who went to the party with Mary last night was killed.
(ผู้ชายคนที่ไปงานเลี้ยงกับ Mary เมื่อคืนนี้ถูกฆ่า)
Defining Relative Clauses จะมีลักษณะดังนี้
1. ทำหน้าที่คล้ายคำคุณศัพท์ (Adjectives) เพื่อไปขยายนามที่อยู่ข้างหน้า
ให้ได้ใจความสมบูรณ์และชัดเจนขึ้นว่า หมายถึง คนไหน สิ่งไหน ของใคร เป็นต้น
2. ไม่มีเครื่องหมาย comma (,) คั่นระหว่างนามกับ Defining Relative Clauses
3. จะขึ้นต้นด้วยคำสรรพนาม (Pronouns) ดังนั้นคำสรรพนามที่ขึ้นต้น Defining Relative Clauses จึงเรียกว่า Relative Pronouns ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนามที่ขยาย เช่น ถ้า Defining Relative Clauses ขยายนามที่เป็นคน Relative Pronouns ก็ต้องเป็นคำที่ใช้แทนคน ฯลฯ

Relative Pronouns ที่ขึ้นต้น Defining Relative Clauses จะต้องสอดคล้องกับนามที่มันขยาย ซึ่งจะมีหน้าที่อยู่ 3 ประการหลัก คือ
1. ทำหน้าที่เป็นประธาน มี 2 แบบ ได้แก่
1.1 ถ้าเป็นคน ให้ใช้ who หรือ that แต่นิยมใช้ who มากกว่า เช่น
The man who is singing is Mr. White.
(ผู้ชาย คนที่กำลังร้องเพลง คือ Mr. White)
(มาจาก The man is Mr. White. รวมกับ The man is singing.)
1.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของ ให้ใช้ which หรือ that แต่นิยมใช้ which มากกว่า เช่น
The dog which is on the table is from America.
(สุนัข ตัวที่อยู่บนโต๊ะ มาจากอเมริกา)
(มาจาก The dog is from America. รวมกับ The dog is on the table.)
2. ทำหน้าที่เป็นกรรม มี 2 แบบ ได้แก่
2.1 ถ้าเป็นคน ให้ใช้ whom หรือ that แต่นิยมใช้ whom มากกว่าเช่น
The woman whom you saw yesterday is Mrs. White.
(ผู้หญิง คนที่คุณเห็นเมื่อวานนี้ คือ Mrs. White)
(มาจาก The woman is Mrs. White.รวมกับ You saw the woman yesterday.)
2.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของ ให้ใช้ which หรือ that แต่นิยมใช้ which มากกว่า เช่น
I like the cat which Paul bought last week.
(ฉันชอบแมว ตัวที่ Paul ซื้อมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)
(มาจาก I like the cat. รวมกับ Paul bought the cat last week.)
ถ้า Relative Pronoun ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาที่ตามมา เราสามารถตัด Relative Pronoun นั้นออกไปได้ เช่น
The woman whom you saw yesterday is Mrs. White.
whom เป็นกรรมของ saw ดังนั้นประโยคนี้ สามารถพูดได้อีกแบบหนึ่งว่า
The woman you saw yesterday is Mrs. White.
I like the cat which Paul bought last week.
Which เป็นกรรมของ bought ดังนั้นประโยคนี้ สามารถพูดได้อีกแบบหนึ่งว่า
I like the cat Paul bought last week.
3. ทำหน้าที่เป็นเจ้าของ มี 2 แบบ ได้แก่
3.1 ถ้าเจ้าของเป็นคน ให้ใช้ whose เช่น
The boy whose bicycle is red is Tom.
(เด็กผู้ชาย คนที่จักรยานของเขาสีแดง คือ Tom)
(มาจาก The boy is Tom. รวมกับ The boy's bicycle is red.)
3.2 ถ้าเจ้าของเป็นสัตว์หรือสิ่งของ ให้ใช้ of which เช่น
The dog of which the tail is long is Pong-Pong.
(สุนัข ตัวที่หางของมันยาว คือ Pong-Pong)
(มาจาก The dog is Pong-Pong. รวมกับ The tail of the dog is long.)
คลิกที่นี่หากต้องการทำแบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน